Provádíme veškeré pěstební práce:
- zalesňování na lesních i nelesních pozemcích, včetně zajištění vhodného sadebního materiálu
- ochranu lesních kultur proti buřeni, okusu zvěří a ostatním škůdcům
- dočišťování ploch po těžbě
- výchovné zásahy v mladých porostech (prostřihávky, prořezávky)
- výřez nežádoucích dřevin
- výroba a stavba oplocenek na ochranu MZD a mnoho dalších činností v péči o les
Zpět Město Vlašim | Městské organizace

Vlašimské městské lesy s.r.o. © 2015 Všechna práva vyhrazena.