Lesní školkařství - pěstujeme vlastní reprodukční materiál místních proveniencí, který nabízíme i k prodeji maloodběratelům, vše dle zákona č.149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin

Poradenská činnost - v oboru lesního hospodářství, jsme držiteli licence OLH, a licence k nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Lesní pedagogika - připravujeme odborné exkurze do lesů, nejen pro školy, ale i pro širokou laickou veřejnost
Zpět Město Vlašim | Městské organizace

Vlašimské městské lesy s.r.o. © 2015 Všechna práva vyhrazena.